Razpisi in pravilniki

2019  AKTUALNO!!

 

RAZPIS za športne prireditve  (odprt do 26.7.2019)

PRILOGE K RAZPISU za športne prireditve!

    : OBRAZEC ZA PRIJAVO doc.  , pdf

    : VZOREC POGODBE

      : LETNI PROGRAM ŠPORTA 2019

 

Možen vpogled v:  

PRAVILNIK O PRIZNANJIH NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI ŽELEZNIKI 

PRAVILNIK ZA ŠPORTNE PRIREDITVE (razpis izvede JZR) 2013 

Sprememba pravilnika za športne prireditve  Občina Železniki 2015 

Sprememba pravilnika za športne prireditve v uradnem listu (marec 2015)     

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU ŠPORTA V OBČINI ŽELEZNIKI (2013)

 

2018 

RAZPIS za športne prireditve (odprt do 26.7.2018)

PRILOGE K RAZPISU za športne prireditve!

: OBRAZEC ZA PRIJAVO doc. , pdf

: VZOREC POGODBE

Letni program športa 2018

 

2017

RAZPIS za športne prireditve (odprt do 1.8.2017)

PRILOGE K RAZPISU za športne prireditve!

: OBRAZEC ZA PRIJAVO

: VZOREC POGODBE

Letni program športa 2017 

 

2016

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV ZA IZVEDBO VELIKIH MEDNARODNIH, DRŽAVNIH, MEDOBČINSKIH IN OBČINSKIH ŠPORTNIH PRITRDITEV V OBČINI ŽELEZNIKIV LETU 2016 (odprt do 20.7.2016)

Letni program športa 2016 

 

2015

Razpis za izbor izvajalcev mednarodnih, državnih in velikih množičnih tradicionalnih prireditev v Občini Železniki v letu 2015 (odprt do 7.9.2015) - Razpisovalec je Javni Zavod Ratitovec

Obrazec za prijavo v wordu pdf

Vzorec pogodbe ob odobritvi vloge

 

Javni razpis za sofinanciranje programov športa s strani Občine Železniki - razpisovalec je Občina Železniki (rok prijave je potekel) 

Obrazce za prijavo in poročanje dobite na občinski internetni strani  

Pravilnik za šport (zadnja verzija feb`13)
 

 

2014 

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV ZA IZVEDBO VELIKIH MEDNARODNIH, DRŽAVNIH, MEDOBČINSKIH IN OBČINSKIH ŠPORTNIH PRITRDITEV V OBČINI ŽELEZNIKIV LETU 2014  (odprt do 25.8.2014)

OBRAZEC ZA PRIJAVO 

Pravilnik za šport (zadnja verzija nov 012)

Pravilnik o priznanjih (zadnja verzija nov 2011) 

Razpis občinska športna tekmovanja 2014

Občinska prvenstva 2014 - prijavni obrazec pdf. word


Razpis pri Občini železniki za športne dejavnosti. Prijavite se! Rok prijave do 19.5.2014.

 

Takoj po zaključenem občinskem razpisu bo odprt tudi razpis s strani JZR za športne prireditve 2014!

PRAVILNIK za zbiranje predlogov za športnika leta 2013

 

2013 

Razpis JZR za športne prireditve 2013  (odprt do 13.9.2013)

razpis  prijavni obrazec.doc  prijavni obrazec.pdf  pogodba-vzorec    

Razpis občinska športna tekmovanja 2013

Občinska prvenstva 2013 - prijavni obrazec

PRAVILNIK za zbiranje predlogov za športnika leta.

 

2012

Razpis občinska športna tekmovanja 2012

Občinska prvenstva 2012 - prijavni obrazec

PRAVILNIK za zbiranje predlogov za športnika leta. 


JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvajalcev predvidenih vsebin programov športa v Občini Železniki za leto 2012

Letni program športa 2012

Pravilnik za šport (zadnja verzija nov 012)

Prijavni obrazec za prijavo na letni program športa (uporabite spodnje obrazce iz področja kjer kandidirate)    v wordu 

W          1.1. interesna ŠVZ predšolskih otrok

W           1.2. interesna ŠVZ šoloobveznih otrok

W           1.3. interesna VZ otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

W          1.4. interesna VZ otrok s posebnimi potrebami

W           1.5. interesna ŠVZ Mladine

W           1.6. ŠVZ mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

W           1.7. interesna ŠVZ mladine s posebnimi potrebami

W           1.8. interesna ŠVZ Študentov

W           2.0. Športna rekreacija

W            3.0. kakovostni šport

W           4.0. vrhunski šport

W           5.0. šport invalidov

W           6.0. športni objekti

W           7.0. izobraževanje,usposabljanje in izpopolnjevanje strok.kadr.

W           8.0. založniška dejavnost

W           9.0. velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve

W         10.0. delovanje društev

W         11.0. organizacija občinskih prvenstev

 

 

 

ISKALNIK PO VSEBINI

PROJEKTI
ANKETA
OGLAŠEVANJE